Palito Perak

LADY #4 (FAKE SMILE SERIES)

Acrylic on canvas
50 x 50 cm

Palito Perak

LADY #4 (FAKE SMILE SERIES)

Acrylic on canvas

50 x 50 cm